Export

Naše firma začínala na českém trhu.Postupem času jsme expandovali za okolní hranice. Dnes nám tvoří 95% všech exportních zakázek Polsko pak Německo a v začátku je již Rusko,kde vidíme velký potenciál vývozu.A tady už jde opravdu o vysokou kvalitu a zájem minimalizovat možné reklamace.

Dynamický rozvoj firmy v posledních letech umožnil rozšíření strojového parku.